Shell distributeur

AdBlue

AdBlue wordt gebruikt om NOx-emissies te verminderen in voertuigen die zijn uitgerust met SCR-technologie

AdBlue zet schadelijke NOx in de uitlaatgassen van uw dieselvoertuig om in onschadelijke stikstof en waterdamp, en vermindert daardoor aanzienlijk de emissies van stikstofoxiden (NOx) die een belangrijke bron van luchtvervuiling zijn en smog veroorzaken. Volgens onderzoek, uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), verergert NOx-emissie astma.

Air1 adblue is bij ABC verkrijgbaar op de tankstations Goirke Kanaaldijk en Boterberg, als verpakt product (3,5L; 10L; 210L en 1000L) en los gestort in een tankinstallatie.

Air 1 Optispray

Air1 OptiSpray is een speciale AdBlue met toevoeging voor katalysatoren die niet voldoende op temperatuur komen. Door deze lage bedrijfstemperatuur kan er verstopping optreden in nozzles, leidingen en uitlaatsystemen.

Optispray is verkrijgbaar in 210L en 1000L verpakking.