Shell distributeur

Duurzaam ondernemen

ABC wil een duurzaam gezonde onderneming zijn met een goed rendement en een goed toekomstperspectief. ABC gelooft dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten een voorwaarde is om ook in de toekomst een rol te kunnen blijven spelen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is in de afgelopen jaren een wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid geworden. Hierbij laten we ons leiden door de 7 MVO kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000. Deze hebben wij een eigen invulling gegeven die dicht bij onze identiteit staat.

De speerpunten in ons MVO beleid

  • ABC streeft naar duurzaam energiegebruik, geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert dit ook bij klanten. Wij bezitten veel kennis op dit gebied en willen hierin een autoriteit zijn.
  • ABC is werkzaam in een branche met soms gevaarlijke producten. Het is voor ons meer dan vanzelfsprekend dat we er alles aan doen om de veiligheid van onze medewerkers, klanten en anderen te garanderen.
  • De medewerkers zijn voor ABC het belangrijkste kapitaal. De ontwikkeling van medewerkers wordt bijzonder gestimuleerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de opleidingen en trainingen die wij hen aanbieden. Er wordt alles aan gedaan om de medewerkers te betrekken bij (beleids-) beslissingen en hen een prettige en veilige werkplek te bieden.

Wij delen graag onze expertise

Zijn thema’s als ‘energiebesparing’, ‘emissies’,  ‘CO2’ en ‘milieu’ ook in uw organisatie aan de orde van de dag? Wij zijn op dit vlak de geschikte sparringpartner. Met onze kennis en ervaring op dit gebied kunnen wij u gegarandeerd van dienst zijn.