Shell distributeur

Direct emissie-arm rijden en werken met HVO

Arjan Leijtens
Arjan Leijtens

HVO is een fossielvrije én hernieuwbare brandstof ter vervanging van conventionele diesel. Er zijn enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 89% én een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, NOx en zwavel. HVO is kleurloos, helder als water en vrijwel geurloos.

Waarom nu starten met HVO

  • Direct je (diesel) wagenpark verduurzamen zonder bijkomende investeringen
  • Mijn opdrachtgever eist inzet van duurzame brandstof bij een nieuwe opdracht
  • Kans om een flinke stap te zetten op CO2-prestatieladder

Toepassing

HVO is een zogenaamde ‘drop-in’ fuel wat betekent dat je deze direct kunt gebruiken als vervanging van conventionele diesel in vrijwel ieder dieselvoertuig of machine. Er zijn geen aanpassingen nodig. HVO is zelfs mengbaar met diesel maar voor een optimaal effect zorgt u ervoor dat de brandstoftank van het voertuig en de dieselopslagtank zover mogelijk leeg zijn.

Herkomst

HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil”, een brandstof gemaakt van afgewerkte oliën en restafval zoals dierlijke vetten. ABC verkoopt alleen HVO die is voorzien van een ISCC-EU certificaat, een verklaring van duurzame herkomst.

Technische kenmerken

De duurzaamheidsprestaties van HVO zijn indrukwekkend, maar hoe zit het op technisch vlak? In een chemisch proces wordt van de basismaterialen een uiterst stabiele, synthetische brandstof geproduceerd. HVO bestaat vrijwel volledig uit paraffine moleculen, waardoor de brandstof schoner verbrandt – en dus minder emissies genereert – dan conventionele diesel. Ook heeft HVO een zeer hoog cetaangetal van >70, wat ook weer gunstig is voor de emissie-uitstoot. HVO is goed biologisch afbreekbaar.

Daarentegen heeft HVO een iets lagere dichtheid (soortelijk gewicht) dan reguliere diesel. Ook de viscositeit (vloeibaarheid) van HVO is anders dan die van conventionele diesel. Hierdoor voldoet HVO niet aan de EN590 norm voor reguliere diesel, maar aan de EN15940 specificatie voor paraffinische dieselbrandstof.

Technisch gezien kan deze nieuwe dieselsoort in vrijwel alle moderne dieselmotoren worden gebruikt. Vrijwel alle EURO6 truckmotoren en steeds meer trekkers en landbouwmachines hebben reeds een officiële goedkeuring van de fabrikant voor HVO/EN15940. Raadpleeg het instructieboekje van uw machines of treedt hiervoor in overleg met uw dealer.

Waar is HVO te krijgen?

Bij ABC is HVO te verkrijgen bij de tankstations op industrieterrein Loven Noord, Berkel-Enschot en op industrieterrein Boterberg en Vossenberg, Tilburg. ABC levert HVO ook als bulk in dieselopslagtanks.

Direct emissie-arm rijden en werken met HVO