Shell distributeur

First-Fillkwaliteit wordt vanaf 2021 de nieuwe norm

Arjan Leijtens
Arjan Leijtens

Autofabrikanten willen hogere kwaliteit motorolie bij onderhoud

Auto’s die vanaf 2021 op de markt komen, moeten aan strengere eisen voldoen ten aanzien van de CO2-uitstoot dan nu het geval is. Fabrikanten doen er alles aan om aan deze verplichtingen te voldoen door onder meer hoge kwaliteit motor­olie met lage viscositeit (stroperigheid) te gebruiken die de interne wrijving ver­laagt, de efficiëntie verhoogt en hiermee het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot reduceert. Om deze hoge efficiëntie te behouden, verplichten steeds meer fabrikanten hun dealers bij onderhoud dezelfde olie te gebruiken als de olie waarmee nieuwe auto’s worden afgeleverd.

Bij de verbranding van diesel, benzine of gas komt in alle gevallen CO2 vrij. De uitstoot van dit specifieke gas wordt wereldwijd steeds meer aan banden gelegd omdat het verband houdt met de opwarming van de aarde en hiermee de klimaatverandering. Ook auto­fabrikanten krijgen te maken met steeds strengere eisen ten aanzien van de maximale hoeveelheid CO2 die auto’s mogen uitstoten. Vanaf dit jaar gaat de wetgever hierin nog een stapje verder en beperkt de gemiddelde uit­stoot tot 95 gram per km.

0W-motorolie

Vooralsnog een vrijwel onhaalbare kaart voor iedere autofabrikant, maar hoe minder ver ze de norm overschrijden, hoe lager de (serieus hoge) boete. Het is de fabrikanten er dus nog steeds alles aan gelegen om hun motoren zo efficiënt mogelijk te maken met het doel het brandstofverbruik per km te minimaliseren. Een van de technische oplossingen om de effi­ciëntie te verbeteren, is gebruik te maken van de nieuwste generatie dunne motoroliën, de zogenaamde 0W-oliën. Deze oliën zijn in verschillende uitvoeringen al enkele jaren op de markt en zijn de opvolgers van de be­kende 5W-30 en 10W-40 oliën. Het belangrijkste kenmerk ervan ligt in de lagere viscositeit (dunner, vooral bij lagere temperaturen).

Viscositeit

Deze viscositeit (stroperigheid) ligt besloten in de getallen in de aanduidingen (bijvoorbeeld 0W-20) die iets zeggen over de viscositeit bij respectievelijk lagere en hogere temperaturen. Hiermee vormen ze een indicatie voor de temperaturen waarbij de motor nog veilig is te starten.

  • Het eerste getal verwijst naar minimumtemperaturen. Waar 15W-oliën geschikt zijn tot een temperatuur van -15 °C, kunnen 0W-oliën worden gebruikt tot veel lagere temperaturen van wel -30 °C.
  • Het tweede getal zegt juist iets over de bruikbaarheid bij hogere temperaturen en geeft de viscositeit aan bij 100 °C (als gemiddelde operationele olietemperatuur). Hoe hoger het getal, hoe dikker de olie bij deze 100 °C.

 

Efficiëntie verhogen

Eigenlijk moeten we de laatste opmerking andersom benaderen; hoe lager het getal, hoe dunner de olie bij hogere temperaturen en dat is precies de eigenschap die bijdraagt aan een efficiëntere motor. Hoe dunner de olie immers is, hoe minder weerstand en wrijving hij veroorzaakt in de motor. Daarbij moet hij echter wél de eigenschappen behouden die aan een goede motorolie worden toegerekend. Dat betekent: voldoende smering bie­den en in staat zijn om zowel warmte als vuildeeltjes efficiënt af te voeren.

 

GTL, Gas-To-Liquid olie

De combinatie van deze schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen in een goede motorolie is een uitdaging voor alle olieproducenten in de wereld. Ook Shell werkt al een flink aantal jaren aan steeds betere oliën waarbij de Shell Helix Ultra 0W-motoroliën tot nu toe de beste resultaten hebben opgeleverd. Deze producten zijn opgebouwd uit een GTL (Gas-To-Liquid) basisolie en voldoen aan de meest recente specificaties zoals API SN Plus, ACEA C5 en diverse OEM-specificaties en -goedkeuringen. Het GTL-product is een heldere basisolie die via chemische processen uit aardgas wordt vervaardigd. Na vele jaren onderzoek en intensief testen is Shell gekomen tot deze chemisch stabiele olie die slechts een geringe neiging tot veroudering vertoont. Daarbij behoudt hij zijn goede eigenschappen bij zowel hoge als lage temperatuur en kent tevens slechts een lage verdamping, wat weer bijdraagt aan een laag olieverbruik

Door tot slot de juiste additieven toe te voegen, is deze 0W-olie dermate efficiënt, dat de brandstofbesparing hiermee tot ruim 3% kan oplopen. Bij een gemiddelde auto die jaarlijks een afstand van 14.500 km aflegt, betekent dit uiteindelijk een reductie van CO2-emissies tot 70 kg per jaar. Daarbij staan de ontwikkelingen nog steeds niet stil. Waar deze 0W-oliën in eerste instantie beschikbaar waren in 0W-30 en 0W-20 varianten, wordt nu ook gewerkt aan 0W-16, 0W-12 en zelfs 0W-8 oliën, waarmee nóg grotere besparingen te behalen zijn.

 

‘First-Fill’ olie

Tot zover de bijdrage die een goede olie kan leveren aan het reduceren van de CO2-emissies. Autofabrikanten maken er veelvuldig gebruik van om aan de eerder genoemde wetgeving te voldoen en vullen hun nieuwe auto’s dan ook veelal (vaak reeds enkele jaren) af met de best mogelijke 0W-olie. Geen vuiltje aan de lucht.

Dit wordt anders wanneer de auto’s in onderhoud komen bij de diverse dealers en daar een oliewissel nodig hebben. In de meeste gevallen wordt in de documentatie gekeken wat de minimumeisen zijn en wordt de keuze van de olie daarop afgestemd. In heel veel van deze gevallen wordt gekozen voor de olie die nog net aan deze minimumeisen voldoet en dat betekent niet de olie waarmee de auto was afgevuld toen hij nieuw uit de fabriek kwam. De enige reden hiervoor betreft de lagere kosten. Voor de auto zelf maakt het niet zoveel uit; deze rijdt prima bij olie die aan de minimumeisen voldoet. Maar wan­neer uit steekproeven blijkt dat een auto te veel CO2-uitstoot, is de autofabrikant degene die de boete moet betalen.

 

Verplicht vanaf 2021

Om die reden is er een trend gaande waarbij autofabrikanten hun dealers verplicht gaan stellen om dezelfde olie te gebruiken als de olie waarmee de auto’s in de fabriek worden afgevuld. Alleen op die manier is de effi­ciëntie die in het eigen bedrijf is aangetoond, ook tijdens het gebruik van de auto te handhaven. Een goede zaak denkt Shell. Het is immers op z’n minst vreemd te noemen dat een fabrikant investeert in uitstekende, dunne oliën die de efficiëntie verhogen om de CO2-uitstoot te verlagen, en dat deze inspanning in feite deels om zeep wordt geholpen door een dealer of garagehouder die vervolgens een olie van mindere kwaliteit kiest. Daarbij is het argument dat de olie wat duur­der is niet eens geldig. De extra kosten die gepaard gaan met de aanschaf van de beste olie wordt namelijk minimaal terugverdiend door een lager brandstofverbruik. Bij bestuurders die gemiddeld of heel zuinig rijden, is er zelfs een kleine winst te behalen. Het is wat dat betreft voor garagehouders en dealers vooral belangrijk dat zij dit aan hun klanten weten uit te leggen en hen kunnen overtuigen van het nut maar vooral de noodzaak van deze nieuwe generatie motoroliën.

Daarbij worden zij vanaf september 2020 ondersteund door autoproducenten zoals Volkswagen, die voor auto’s vanaf modeljaar 2021 verplicht gaat stellen dat voor servicedoeleinden dezelfde motor­olie(specificatie) moet worden gebruikt als de First-fill. Dat betekent in hun geval 0W-30 of 0W-20. Volkswagen is de eerste fabrikant die dit ‘hard’ invoert maar andere fabrikanten zullen zonder twijfel volgen.

Tal van voordelen

Uiteraard geldt dit alleen voor auto’s die vanaf dat tijdstip op de markt worden ge­bracht en waarvan de motor geschikt is voor deze oliën. Shell verwacht dat dit in eerste instantie wellicht enige weerstand zal op­roepen wanneer een duurder product verplicht wordt gesteld. Maar wanneer de markt hier eenmaal aan gewend is, profiteert uiteindelijk iedereen: de autorijder door lagere brandstofkosten, het milieu door de lagere CO2-uitstoot en de garagehouder door een eenvoudige logistiek omdat hij enkel de beste motoroliën nog op voorraad moet houden.

Voorbeeldgebruikers van 0W olie

SCUDERIA FERRARI

Shell Helix Ultra wordt onder meer gebruikt in de racemotoren van Scuderia Ferrari Formule 1-auto’s. Deze smeermiddelen de­len veel bouwblokken (basisoliën en additieven) met de Shell Helix Ultra met PurePlus-technologie die beschikbaar is voor autorijders wereldwijd.

BMW MOTORSPORT

Shell Helix Ultra-wetenschappers werken nauw samen met de ingenieurs van BMW Motorsport om de voordelen van GTL-oliën te integreren in de BMW M4 DTM-race­auto’s. Deze toepassing wordt tevens ge­zien als een ultieme mogelijkheid om de oliën onder extreme omstandigheden te testen.

HYUNDAI

Shell en Hyundai zijn sinds 2005 mondiale partners en hebben in 67 markten wereldwijd een Global Aftermarket Agreement gesloten. De motoren die de World Rally Championships (WRC) rijden zijn eveneens ideaal als testobject doordat deze races onder extreme omstandigheden worden verreden bij onder meer temperaturen tus­sen de -30 en de 40 °C.

 

Bron: Shell/PMG
First-Fillkwaliteit wordt vanaf 2021 de nieuwe norm