Shell distributeur

Nuttige tips bij het smeren…

Mark Wouters
Mark Wouters

Rekening houden met uiterste gebruiksdatum?

Ook oliën en vetten hebben een beperkte houdbaarheid die de gebruiker in de gaten moet houden. Zelfs de kwaliteit van smeermiddelen in ongeopende containers zal teruglopen. Dus ja: een regelmatige controle van de houdbaarheid voorkomt dat verouderde smeermiddelen een bedreiging worden voor de beschikbaarheid van een machine.

Afvoeren van smeermiddelen

Wanneer smeermiddelen worden vervangen, zal een hoeveelheid ‘oud’ smeermiddel overblijven. Door dit goed te verpakken en op zowel een veilige als milieuvriendelijke manier af te voeren, houdt de gebruiker rekening met zijn omgeving.

Maximaliseren interval oliewissel

In het algemeen is het niet aan te bevelen om smeermiddelen te wisselen op basis van tijdsintervallen. Beter is het om de conditie van de smeermiddelen in de gaten te houden en pas tot vervanging over te gaan wanneer deze conditie ontoelaatbaar dreigt te worden. Een tussenvorm is het vervangen van het smeermiddel op basis van het aantal draaiuren.

Voorkom schade aan lagers door contaminatie van smeerolie

Oliecontaminatie veroorzaakt vaak schade aan precisielagers. Een vuildeeltje van 5 micron kan al de boosdoener zijn. Water is minstens net zo’n grote bedreiging voor de kwaliteit van smeerolie. Minder dan 1% water in een smeerolie kan de levensduur van een kogellager met 90% laten afnemen. Bij proactief onderhoud verdient het schoonhouden van de smeerolie en -vetten dan ook een hoge prioriteit. Door gebruik te maken van hygroscopische silicagel beluchtingsfilters is dit probleem bij de bron aan te pakken.

Verbeteren van het oliemonster

Een effectieve spoelprocedure is van belang om een oliemonster te kunnen nemen dat representatief is voor de olie in het hele systeem. Statistische analyses geven aan dat vijf tot zeven maal het totale volume spoelen voldoende is; voor de zekerheid is tien maal aan te bevelen.

Opruimen van gemorste olie

Voor het verwijderen van gemorste olie is het beter om absorberende pads te gebruiken dan op klei gebaseerde droogproducten. De laatste bieden het risico van stof en vervuiling.

Wisselen van vet

Bij het overstappen van de ene vetsoort naar de andere is het verstandig een dubbele controle (check – double check) uit te voeren om zeker te zijn dat de vetten compatibel zijn. De beste manier om dit te controleren is dit te vragen aan de leverancier of zelf een test te laten uitvoeren door een onafhankelijk laboratorium.

Juiste behandeling smeeroliecontainers

Voorzichtig en verstandig omgaan met smeeroliecontainers voorkomt dat de smeerolie vervuilt raakt. Mondstukken met een o-ring kunnen een eerste goede stap betekenen. Daarnaast is het aan te raden om het mondstuk na gebruik schoon te vegen. Een eenvoudige handeling die ellende voorkomt.

Het juiste smeermiddel voor compressoren

Welk smeermiddel de juiste is voor een specifieke compressor is vaak uitsluitend op basis van ervaring te bepalen. Daarbij is rekening te houden met het feit dat de goedkoopste olie – gezien vanuit ‘Total Costs of Ownership’ vaak niet de beste is. Het beschermen van assets is in die zin aanzienlijk meer waard dan te kiezen voor een inferieure kwaliteit smeerolie.

Lagerinstallatie

Om een maximale betrouwbaarheid te bereiken wanneer een nieuw lager wordt geïnstalleerd op een smeersysteem, is het aan te bevelen om na installatie olie in het lager te spuiten. Dit voorkomt een droge start en mogelijke beschadiging.

Advies voor oliemonstername

Bij gebruikmaken van een vacuümpomp voor het nemen van een oliemonster, is het handig om de monsterslang te buigen of te knijpen voor afname bij het inlaatpunt. Dit voorkomt plotselinge bewegingen van lucht en olie in de slang en hiermee het onbedoeld toevoegen van vuildeeltjes aan het monster.

Nuttige tips bij het smeren…