Shell distributeur

Opslag van smeermiddelen

Bart Peeters
Bart Peeters
Op productielocaties van Shell worden voorzorgsmaatregelen getroffen om te zorgen voor een goede, consistente kwaliteit van het product bij aflevering op de locatie van de klant. Om te zorgen voor goede smering van machines, moet het smeermiddel voldoen aan de oorspronkelijke specificaties en vrij zijn van verontreiniging bij het toepassen in de machine.
Onjuiste opslag verhoogt de kans op: 
– Externe verontreiniging (zoals water, stof)
– Veranderingen als gevolg van een te lange opslagperiode
– Verslechterde kwaliteit van de de etikettering en daardoor kans op fouten
“Tien geboden” … voor goede opslag
De “tien geboden” voor goede opslag moeten worden opgevolgd, waarbij rekening moet worden gehouden  Met de specifieke beperkingen binnen elk bedrijf. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de opslag van smeermiddelen in de buurt van de zee of op grote hoogte.
Tijdens opslag
1. Bescherm vaten tegen slechte weersomstandigheden en tegen extreme temperaturen;
2. Sla vaten op hun zij op met de twee bondels in de horizontale positie, zodat de verzegeling niet kan uitdrogen en lucht kan binnenlaten;
3. Plaats vaten op blokken zodat ze niet op de grond rusten. Draai de vaten eens per jaar 180° zodat de niet ondergedompelde zijde kan worden voorzien van een nieuwe coating;
4. Als 1) en 2) niet kunnen worden uitgevoerd, sla de vaten dan ondersteboven op (d.w.z. met de bondels
naar beneden).
Tijdens gebruik
5. Gebruik het FIFO-systeem: “first in, first out”;
6. Leg de datum vast waarop het vat wordt geopend;
7. Veeg het gebied rond de opening van het vat goed schoon;
8. Sluit het vat iedere keer nadat er product uit is verwijderd.
Opslagperiode
9. Ongeopende vaten: Opgeslagen in overeenstemming met 1., 2. en 3. 3 jaar Opgeslagen in overeenstemming met 4. 1 jaar
10. Geopende vaten die zijn opgeslagen onder geschikte omstandigheden: 6 maanden. Zodra deze periode is verstreken moet de olie visueel worden geïnspecteerd. In geval van twijfel moet u contact opnemen met de vertegenwoordiger van Shell voor advies.
Zodra deze periode is verstreken moet de olie visueel worden geïnspecteerd. In geval van twijfel moet u contact opnemen met de vertegenwoordiger van Shell voor advies.
Speciale oliën
Witte oliën (ONDINA en RISELLA) en diëlektrische oliën (DIALA) etc. dienen te worden opgeslagen en behandeld in overeenstemming met speciale voorzorgsmaatregelen om hun specifieke kenmerken te behouden. De technische informatiebladen voor deze producten bevatten speciale aanbevelingen.
Bulkopslag
Tanks moeten schoon zijn en goed toegankelijk voor beheer en onderhoud. Zij moeten zijn voorzien van een aftapklep en eventueel met een filter of droogmiddel op de ventilatieopening.
Vet
-Omgaan met vetten: Gebruik schoon gereedschap. Gebruik geen houten schrapers of messen, omdat deze houtvezels achterlaten.
-Bloeden: Vetten hebben een zekere neiging te “bloeden”, d.w.z. kleine hoeveelheden olie vrij te laten. Dit verschijnsel is normaal en kan tijdens de opslag in omvang toenemen.
Om het bloeden tot een minimum te beperken, moet het vetoppervlak worden gladgestreken nadat product uit het vat is verwijderd.
De opslagperiode voor vetten is 36 maanden. Na het verstrijken van deze periode moeten één of meerdere testen worden uitgevoerd om de kwaliteit van het vet te controleren, afhankelijk van de omstandigheden en periode van opslag.
Veiligheid
Vrijwel geen enkel smeermiddel is ontvlambaar bij omgevingstemperatuur. Smeermiddelen mogen echter niet worden opgeslagen in de buurt van:
-oxiderende of corroderende stoffen (chloor, zuurstof, zuren, basen, etc.),
-hete oppervlakken of ontstekingsbronnen,
-elektrische contactpunten.
Vervuiling
Opslagplaatsen moeten in het geval van accidentele lozingen de mogelijkheid bieden voor eenvoudige terugwinning van product (pompen, absorptie), zodat verontreiniging van de natuurlijke omgeving kan worden voorkomen. In sommige gevallen (d.w.z. geclassificeerde activiteiten), is een opvangbak vereist.
Opslag van smeermiddelen